PSV (MMC 887 CD)

PSV (MMC 887 CD) - zbudowany w Chinach

Projekt techniczny

Dane elektryczne:

   - 4 x zespół prądotwórczy - 2125kVA; 690V; 60Hz

   - 2 x pędnik azymutalny - 2000kW; 690V; with AFE drive

   - 1 x ster strumieniowy - 910kW; 690V

   - 1 x pędnik opuszczany - 800kW; 690V