PSV (MMC 879)

PSV (MMC 879 CD) dla armatora z Singapuru - zbudowany w Wietnamie (2 jednostki)

Projekt techniczno-klasyfikacyjny, projekt roboczy, dokumentacja zdawcza

Dane elektryczne:

   - 2 x zespół prądotwórczy - 3056kVA; 690V; 60Hz

   - 2 x zespół prądotwórczy - 2281kVA; 690V; 60Hz

   - 2 x pędnik azymutalny - 2000kW; 690V;

   - 2 x ster strumieniowy - 950kW; 690V