PSV (MMC 887)

PSV (MMC 887) dla amerykańskiego armatora - zbudowany w Polsce (8 jednostek)

Projekt techniczno-klasyfikacyjny, projekt roboczy, dokumentacja zdawcza

Dane elektryczne:

   - 4 x zespół prądotwórczy- 2125kVA; 4,16kV; 60Hz

   - 2 x pędnik azymutalny - 2000kW; 4,0kV

   - 1 x ster strumieniowy - 910kW; 4,16kV

   - 1 x pędnik opuszczany - 800kW; 4,16kV