PSV (MMC 887 LH )

PSV (MMC 887 LH) dla armatora amerykańskiego - zbudowany w U.S.A. (2 jednostki)

Projekt techniczno-klasyfikacyjny, projekt roboczy, dokumentacja zdawcza

Dane elektryczne:

   - 4 x zespół prądotwórczy - 2222kVA; 690V; 60Hz

   - 2 x pędnik azymutalny - 2000kW; 690V; system "blue drive"

   - 2 x ster strumieniowy - 746kW; 690V; system "blue drive"