PSV (MMC 879 CD)

PSV (MMC 879 CD) dla amerykańskiego armatora - zbudowany w Polsce (1 jednostka)

Projekt techniczny, Projekt roboczy, dokumentacja zdawcza

Dane elektryczne:

   - 4 x zespół prądotwórczy - 2125kVA; 690V; 60Hz

   - 2 x pędnik azymutalny - 2000kW; 690V; z konwertem typu "AFE"

   - 2 x ster strumieniowy - 910kW; 690V