PSV (MMC 879 CD)

PSV (MMC 887 CD) dla amerykańskiego armatora - zbudowany w Polsce (2 jednostki)

Projekt techniczny, Projekt roboczy, dokumentacja zdawcza

Dane elektryczne:

   - 4 x zespół prądotwórczy - 2125kVA; 690V; 60Hz

   - 2 x pędnik azymutalny- 2000kW; 690V; z konwerterem typu "AFE"

   - 1 x ster strumieniowy - 910kW; 690V

   - 1 x pędnik opuszczany - 800kW; 690V