PSV (MMC 879)

PSV (MMC 879) - zbudowany w Turcji

Projekt techniczny

Dane elektryczne:

   - 3 x zespół prądotówrczy - 731kVA; 440V; 60Hz

   - 4 x ster strumieniowy - 800+600kW; 440V